Διαδικασία Εισαγωγής στα Πρότυπα & στα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγός Επιτυχίας – Download

Από το 2013 μέχρι και σήμερα το Υπουργείου Παιδείας έχει ορίσει ότι οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου θα εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου αντίστοιχα μέσω εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία

Αντίθετα, οι μαθητές των ίδιων τάξεων εισάγονται στις αντίστοιχες βαθμίδες των Πειραματικών Σχολείων μέσω κλήρωσης.

Η διαδικασία πριν την ημερομηνία εξέτασης

Απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση των ενδιαφερομένων με τη χρήση χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ για τη δήλωση του επιθυμητού Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου. Μετά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν έναν ειδικό κωδικό που αποτελεί το Δελτίο Εξεταζομένου που είναι απαραίτητο για την έλευση στις εξετάσεις.

Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία κάθε σχολικής βαθμίδας για το σχολικό έτος 2023-4 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Περίοδος διεξαγωγής εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία

Συνήθως, οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία διεξάγονται τον Ιούνιο, μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων. Ωστόσο, φέτος οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 Μαΐου 2022.

Οι εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία

Στις 7 Μαΐου 2022 όλοι οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη (βλ. παρακάτω).

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δυόμιση (2,5) ώρες  και για τα δύο μαθήματα για τους μαθητές της Στ΄ δημοτικού και τρεις (3) ώρες για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 

Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50 (25 στη Γλώσσα + 25 στα Μαθηματικά) σε μορφή πολλαπλής επιλογής.

Οι απαντήσεις των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής πρέπει να περαστούν στο ειδικό απαντητικό φύλλο που έχει προετοιμαστεί για τις εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων.

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται από τη Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Τα γραπτά διορθώνονται από δύο αξιολογητές, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους παρεμβαίνει κι ένας τρίτος.

Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν είτε Πρότυπο Σχολείο είτε Πειραματικό.