Προετοιμασία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα

Η προετοιμασία για τα Πρότυπα Γυμνάσια περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών παροχών, όπως τα βιβλία, το ασύγχρονο μάθημα, τα quizzes και οι προσομοιώσεις εξετάσεων.
Εσείς επιλέγετε τον ΑΡΝΟ και μαζί επιλέγουμε την ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Μαθηματικά Προετοιμασία

Το ΝΕΟ βοήθημα προετοιμασίας για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Γυμνάσια ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα. Πρόκειται για έναν απόλυτο οδηγό προετοιμασίας στα Μαθηματικά με θεωρία, οπτικοποίηση εννοιών και πλούσιο ασκησιολόγιο. Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τη θεωρία και την εμπεδώσουν μέσα από παραστατικά παραδείγματα, μπορούν να προχωρήσουν στις ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να τις λύσουν είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια του δασκάλου.

Στο ασύγχρονο μάθημα τα παιδιά μπαίνουν σε μια εικονική βιβλιοθήκη που τους παρέχει τακτοποιημένο και ταξινομημένο εκπαιδευτικό υλικό για τη μελέτη και την εξάσκησή τους. Η ελευθερία στον χώρο και στον χρόνο κάνει τη μάθηση ευέλικτη και προσαρμοστική στις ανάγκες του καθενός. Τα Μαθηματικά γίνονται κατανοητά μέσα από την video-Διδασκαλία και τα pdfs, που μπορούν να εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή.

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι με την εφαρμογή αυτομάθησης Arnos Learn. Οι μαθητές παίζουν στην κινητή τους συσκευή και μαθαίνουν νέα πράγματα ή κάνουν επανάληψη σε όσα έχουν μάθει από το Course ή το Βοήθημα των Μαθηματικών. Πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου με μορφή αντιστοίχισης ή πολλαπλής επιλογής για κάθε ενότητα, παράγραφο και κεφάλαιο στα Μαθηματικά.

Σε ειδική πλατφόρμα προσομοίωσης των εξετάσεων φιλοξενούμε τους μαθητές μας για να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία. Η διαδικασία διεξάγεται με χρονομέτρηση και πιστή απεικόνιση εξεταστικού δοκιμίου και απαντητικού φύλλου. Οι μαθητές εξετάζονται στα Μαθηματικά και προετοιμάζονται ψυχολογικά για την επερχόμενη δοκιμασία.

Γλώσσα Προετοιμασία

Το ΝΕΟ βοήθημα προετοιμασίας για τη Γλώσσα στα Πρότυπα Γυμνάσια πάει πακέτο με τη Γραμματική και το Συντακτικό μας. Πρόκειται για έναν αμάλγαμα προσπάθειας και συντονισμού με στόχο την στοχευμένη προετοιμασία στα Γλώσσα με θεματικές ενότητες, πλούσιο ασκησιολόγιο σε γραμματική, λεξιλόγιο και συντακτικό. Οι μαθητές, αφού μελετήσουν τη θεωρία και την εμπεδώσουν μέσα από παραστατικά παραδείγματα, μπορούν να προχωρήσουν στις ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να τις λύσουν είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια του δασκάλου.

Στο ασύγχρονο μάθημα τα παιδιά μπαίνουν σε μια εικονική βιβλιοθήκη που τους παρέχει τακτοποιημένο και ταξινομημένο εκπαιδευτικό υλικό για τη μελέτη και την εξάσκησή τους. Η ελευθερία στον χώρο και στον χρόνο κάνει τη μάθηση ευέλικτη και προσαρμοστική στις ανάγκες του καθενός. Τα Γλωσσικά φαινόμενα γίνονται κατανοητά μέσα από την video-Διδασκαλία και τα pdfs, που μπορούν να εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή.

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι με την εφαρμογή αυτομάθησης Arnos Learn. Οι μαθητές παίζουν στην κινητή τους συσκευή και μαθαίνουν νέα πράγματα ή κάνουν επανάληψη σε όσα έχουν μάθει από το Course ή το Βοήθημα των Μαθηματικών. Πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου με μορφή αντιστοίχισης ή πολλαπλής επιλογής για κάθε ενότητα, παράγραφο και κεφάλαιο στα Μαθηματικά.

Σε ειδική πλατφόρμα προσομοίωσης των εξετάσεων φιλοξενούμε τους μαθητές μας για να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία. Η διαδικασία διεξάγεται με χρονομέτρηση και πιστή απεικόνιση εξεταστικού δοκιμίου και απαντητικού φύλλου. Οι μαθητές εξετάζονται στα Μαθηματικά και προετοιμάζονται ψυχολογικά για την επερχόμενη δοκιμασία.

Οι εκπαιδευτικές μας παροχές απευθύνονται σε Δασκάλους, Καθηγητές, Φροντιστήρια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.